Zwolnienie podatkowe dla świadczeń otrzymywanych w ramach Programu Czyste Powietrze przez podatników PIT

Podsumowanie:

Od 1 stycznia 2019 roku świadczenia z Programu Czyste Powietrze są wolne od podatku dochodowego.

 

W dniu 9 listopada 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającą zwolnienie podatkowe od otrzymanych dotacji na termomodernizację budynków. 30 listopada 2018 roku ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2246).

W efekcie uchwalenia tej ustawy od 1 stycznia 2019 roku świadczenia z Programu Czyste Powietrze, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia są wolne od podatku dochodowego.

Zmiany w tym zakresie były niezbędne, ponieważ skorzystanie z dotacji z Programu Czyste Powietrze w 2018 roku mogło powodować konieczność odprowadzenia podatku.

W następnym artykule na naszym blogu zostanie omówiona tzw. ulga termomodernizacyjna.

 

Opracowano na podstawie:

  1. Boroń, M. (2018), Kowalczyk: Od nowego roku nie będzie podatku od dotacji w programie “Czyste powietrze”,
    https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1357335,kowalczyk-od-nowego-roku-nie-bedzie-podatku-od-dotacji-w-programie-czyste-powietrze.html [dostęp: 5 stycznia 2019 roku]
  2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 2246)