Pierwsza w Polsce strefa czystego transportu

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przekazać kilka słów o innym sposobie na zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery w miastach.
Jak czytamy w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317) gmina licząca powyżej 100 000 mieszkańców może ustanowić na obszarze obejmującym drogi, których jest zarządcą, strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż:

• elektryczne,
• napędzane wodorem,
• napędzane gazem ziemnym,

w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu.

Rys. 1 Znak D‑54 „strefa czystego transportu” oznacza wjazd do strefy czystego transportu. Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z późn. zm.)

Od soboty 5 stycznia 2019 roku na krakowskim Kazimierzu, dzielnicy chętnie odwiedzanej przez turystów, obowiązuje pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. Na Plac Nowy i kilkanaście innych ulic mogą wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem CNG.

Kara za wjazd do strefy zwykłym pojazdem może wynieść nawet 500 zł (art. 96c. ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń).

Możliwość wjazdu do strefy czystego transportu pojazdami z nieekologicznymi silnikami wciąż będą jednak mieli jej mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący biznes w tym rejonie i m.in. taksówkarze (bez ograniczeń do końca 2025 r.).

Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że strefa czystego transportu będzie obowiązywać na razie przez pół roku.

 

Opracowano na podstawie:

  1. Maciejowski, A. (2019), Kraków. Od 5 stycznia strefa czystego transportu na Kazimierzu, http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-od-5-stycznia-strefa-czystego-transportu-na,4942068,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 6 stycznia 2019 roku]
  2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317)
  3. Wosion-Czoba, M. (2019), Kraków: Na Kazimierzu od soboty obowiązuje strefa czystego transportu, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Krakow-Na-Kazimierzu-od-soboty-obowiazuje-strefa-czystego-transportu-4191314.html?fbclid=IwAR2NqnTsTptngBFArD9MzGouMom9gYNmvl8iAVlOkM-d95Y59Xma6l3kwm0 [dostęp: 6 stycznia 2019 roku]